Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Chameleo24, s.r.o.

46941843

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hrnčiarska 2684/2, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

17.01.2023

Nie je

38986

Oprávnená osoba

JUDr. Miroslava Slovinská

42319617

Štefánikovo námestie 13, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.01.2024

24.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024