Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SUB FM s. r. o.

53044274

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika

12.01.2023

Nie je

38952

Oprávnená osoba

JUDr. Patrik Kovalčík, advokát

42234255

Námestie sv. Mikuláša 20, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.06.2023

06.06.2023