Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Media Freelancers s. r. o.

53848241

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Seberíniho 482/1, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

22.12.2022

Nie je

38808

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.02.2024

01.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024