Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ERIK JV s.r.o.

35735473

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Handlovská 2438/19, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3874

Oprávnená osoba

ProJura, s. r. o.

35894776

Štúrova 11, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.02.2021

10.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021