Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Trnavská produkčná s.r.o.

50383469

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlboká 3026/25, 92101 Piešťany, Slovenská republika

17.12.2022

Nie je

38720

Oprávnená osoba

JUDr. Natália Stahovcová

52012671

Karpatská 6, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2023

31.12.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.06.2023

06.06.2023