Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Dr. FM, s. r. o.

53251997

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

17.12.2022

Nie je

38713

Oprávnená osoba

GHS Legal, s.r.o.

47232544

Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.03.2023

28.02.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.09.2023

26.09.2023