Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LASER servis, spol. s.r.o.

35755989

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lipová 3, 90081 Šenkvice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3824

Oprávnená osoba

BPS Tax, s. r. o.

51983397

Plynárenská 0/1, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.02.2021

19.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021