Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

IronWorks, s.r.o.

44562128

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sladovnícka 2566/22, 91701 Trnava, Slovenská republika

03.09.2022

Nie je

37693

Oprávnená osoba

JUDr. Peter Slovík

42132924

Zelená 2, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2023

11.01.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.03.2023

28.03.2023