Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ASData group, s.r.o.

47504871

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štúrova 30, 94901 Nitra, Slovenská republika

19.07.2022

Nie je

37303

Oprávnená osoba

JUDr. Peter Slovík

42132924

Zelená 2, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.02.2024

20.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024