Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FOLVARG-STAV s.r.o.

52015254

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Stráne pod Tatrami 164, 05976 Stráne pod Tatrami, Slovenská republika

14.07.2022

Nie je

37259

Oprávnená osoba

JUDr. Peter Slovík

42132924

Zelená 2, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.02.2023

15.02.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.03.2023

28.03.2023