Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Univerzita Komenského v Bratislave

00397865

Nešpecifikovaná právna forma

Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

25.09.2017

ex offo výmaz

Hromadný ex offo výmaz nepreregistrovaných partnerov verejného sektora

3703

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.09.2020

26.09.2020