Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ICE BERG PROJECT s. r. o.

44873417

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Donovaly 0/801, 976 39 Donovaly, Slovenská republika

03.02.2022

Nie je

35862

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s.r.o.

36860891

Miletičova 1, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Boris Kollár

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.07.2022

30.06.2022

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.08.2022

19.08.2022