Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Tuzexx s. r. o.

45542759

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sládkovičova 0/4, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

22.01.2022

Nie je

35750

Oprávnená osoba

Mgr. Peter Kubala

42297141

Pod Párovcami 1362/55, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022