Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

microform, s.r.o.

35903783

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hrobákova 21, 85102 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3550

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária KUHAJDA, s. r. o.

47232773

Karadžičova 47, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2021

12.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021