Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

A-JORVIK s.r.o.

31418724

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislavská 0/1184, 93101 Šamorín, Slovenská republika

20.11.2021

Nie je

35271

Oprávnená osoba

Mgr. Marek Hanic

42416728

Majoránová 14795/71, 82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2021

31.12.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022