Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DATAROAD, a.s

35775939

Akciová spoločnosť

Púpavová 30, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3492

Oprávnená osoba

STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.

36795038

Dunajská 15, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2021

24.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021