Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Green Talk s. r. o.

46370773

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Gorkého 4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

09.09.2021

Nie je

34794

Oprávnená osoba

GARAJ & Partners s.r.o.

35951125

Jozefská 3, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.02.2024

19.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.04.2024

20.04.2024