Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PILEX, s.r.o.

31578748

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sládkovičova 3287, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3402

Oprávnená osoba

Ing. JUDr. Janka Kantíková

42219787

Námestie A. Hlinku 1875/54, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2019

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020