Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Stavebné realizácie s. r. o.

44072872

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Veľká Hradná 0/267, 91324 Svinná, Slovenská republika

28.04.2021

Nie je

33698

Oprávnená osoba

poruban advokáti s. r. o.

50818473

Jilemnického 532/2, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021