Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

IMUNA PHARM, a.s.

36473685

Akciová spoločnosť

Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovenská republika

19.03.2021

Nie je

33343

Oprávnená osoba

JUDr. Alena Zadáková

17072760

Kováčska 32, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022