Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Team TENEX s.r.o.

36040461

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lieskovská cesta 1078/16, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

10.03.2021

Nie je

33211

Oprávnená osoba

MÉSZÁROS BARIAKOVÁ advokátska kancelária s.r.o.

52488047

P. O. Hviezdoslava 344/23, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021