Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

STYRAX, a.s.

27416712

Akciová spoločnosť

Zelený pruh 95/97, 14000 Praha 4, Česká republika

01.02.2017

Nie je

3301

Oprávnená osoba

Senior Consultants - Braxator s.r.o.

47240431

Zámocká 30, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.12.2019

06.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.04.2020

04.04.2020