Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Winking s. r. o.

44363231

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lužná 9, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

19.02.2021

Nie je

33000

Oprávnená osoba

BDO Legal s. r. o.

51803330

Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.02.2024

19.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.04.2024

20.04.2024