Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Auto Unicom, s.r.o.

36033031

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Strážska cesta 8325/53, 96001 Zvolen, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3295

Oprávnená osoba

AK Dlhopolec s.r.o.

36867306

Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2020

10.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020