Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Best Hotel Properties a.s.

35740701

Akciová spoločnosť

Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

12.02.2021

Nie je

32920

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

47232471

Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

30.11.2021

30.11.2021