Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

STAVIVO IBV, s.r.o.

46168095

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zvolenská cesta 279/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

11.02.2021

Nie je

32891

Oprávnená osoba

JUDr. Ľubomír Messinger

14225115

Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021