Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

31615783

Akciová spoločnosť

Môťovská cesta 259/11, 96003 Zvolen, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3279

Oprávnená osoba

JUDr. Alexander Floriš

34618066

Paulínska 24, 91701 Trnava, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.08.2020

21.08.2020

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020