Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD

31678599

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kežmarská 3524/9, 05801 Poprad, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3275

Oprávnená osoba

MM law firm s.r.o.

52844765

Jánošíkova 7, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2021

13.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021