Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NDŽ s.r.o.

31581773

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Košická 2, 01065 Žilina, Slovenská republika

03.02.2021

Nie je

32731

Oprávnená osoba

JUDr. Martin Gordík

37900528

Námestie A. Hlinku 816/3, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Juraj Babušík

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021