Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

JOMB1 s.r.o.

50 872 257

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Špitálska 55, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

22.01.2021

Nie je

32576

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ & PARTNERS, s.r.o.

36860018

Lermontovova 14, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021