Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

37857720

Záujmové združenie právnických osôb

Vašinova 125/61, 949 01 Nitra, Slovenská republika

19.01.2021

11.02.2021

dobrovoľný výmaz

32517

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.03.2023

28.03.2023