Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.

31638759

Akciová spoločnosť

Hotel PATRIA - Štrbské Pleso 33, 05985 Vysoké Tatry, Slovenská republika

16.01.2021

Nie je

32505

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Budziková & JUDr. Dachová, s.r.o.

47257113

nám. sv. Egídia 41/95, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.02.2024

01.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.04.2024

20.04.2024