Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TSM SLOVAKIA s.r.o.

45331294

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nešporova 1252/2, 03601 Martin, Slovenská republika

13.01.2021

Nie je

32466

Oprávnená osoba

AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.

36868108

Škultétyho 472/10, 03601 Martin, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.01.2022

17.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022