Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VICOM s.r.o.

35 908 076

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

05.01.2021

Nie je

32385

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.

35969458

Čachtická 13, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.01.2021

29.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021