Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ing. Anton Ferenc - TOPO

32923244

Železničiarska 19, 08001 Prešov, Slovenská republika

22.12.2020

Nie je

32279

Oprávnená osoba

JUDr. Michal Vlkolinský

37955365

Námestie SNP 17/29, 96001 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2021

04.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021