Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Hardware Support s.r.o.

46178899

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Brnianska 2417, 91105 Trenčín, Slovenská republika

28.11.2020

Nie je

32030

Oprávnená osoba

BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.

36860441

Aurela Stodolu 0/12, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.01.2021

27.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

17.04.2021

18.04.2021