Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GASTROLUX, s.r.o.

36413186

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bytčická 2, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3188

Oprávnená osoba

JUDr. Marta Wertlenová

35657073

Predmestská 8537/2B, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2020

08.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.04.2020

04.04.2020