Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ODOS, s.r.o.

31725775

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sládkovičova 10, 04001 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3161

Oprávnená osoba

BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

36860441

Františkánske námestie 4, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2021

26.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021