Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SANION HOLDING s. r. o.

52 753 433

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Špitálska 55, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

04.07.2020

Nie je

30954

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ & PARTNERS, s.r.o.

36860018

Lermontovova 14, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.02.2021

09.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021