Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MONDE, spol. s r.o.

36585815

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Textilná 6, 04012 Košice - mestská časť Nad jazerom, Slovenská republika

24.06.2020

Nie je

30866

Oprávnená osoba

JUDr. Alena Zadáková

17072760

Kováčska 32, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021