Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o.

44021763

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Popradskej brigády 749/13, 05801 Poprad, Slovenská republika

20.06.2020

Nie je

30838

Oprávnená osoba

JUDr. Viktor Novýsedlák

42029538

L. Svobodu 2674/1, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.01.2021

07.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021