Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

JOSEBA, s.r.o.

36619663

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vyšehradská 3732/12, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

11.06.2020

Nie je

30766

Oprávnená osoba

RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.

53191030

Halenárska 18A, 91701 Trnava, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021