Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Spanner SK, k.s.

36348287

Komanditná spoločnosť

Robotnícka 0/4352, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika

11.06.2020

Nie je

30765

Oprávnená osoba

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s. r. o.

36867454

Dvory 0/1932, 02001 Púchov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

11.05.2021

11.05.2021