Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MB Panónska, s.r.o.

52 567 869

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Panónska cesta 3578/31, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

23.05.2020

Nie je

30633

Oprávnená osoba

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

36851710

Dvořákovo nábrežie 0/8A, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.03.2021

28.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021