Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Inštitút priestorového plánovania

36064645

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Ľubľanská 1, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

19.05.2020

Nie je

30584

Oprávnená osoba

JUDr. Miriam Hroteková

42178011

Račianske mýto 1/A, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.03.2024

27.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024