Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

HASCO, s.r.o.

31586406

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kapitulská 0/10, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

22.04.2020

Nie je

30361

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária MESSINGER & Partners, s.r.o.

36860000

Skuteckého 0/13, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.01.2021

28.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021