Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ZEBRA STUDIO s. r. o.

52158349

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Somolického 1874/62, 03901 Turčianske Teplice, Slovenská republika

18.04.2020

Nie je

30345

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Tibor Lettrich

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.07.2021

21.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022