Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GREEN DAY, s. r. o.

46739092

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Karpatská námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika

17.03.2020

29.06.2020

dobrovoľný výmaz

30060

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.04.2024

20.04.2024