Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BPA INVEST s.r.o.

46586423

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

12.03.2020

Nie je

30013

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.09.2020

24.09.2020