Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Jozef Vrábeľ - AUTODOPRAVA

32277849

47, 02721 Žaškov, Slovenská republika

05.03.2020

Nie je

29920

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. ŠKERDA, s.r.o

36858501

Radlinského 1727/49, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.08.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021